17
Jan
2017

ZMAGAJTE NA RAZPISIH 2017 Z VAŠIMI RR PROJEKTI

Center inovativnega podjetništva NLB, Trg revolucije 2, 1000, Ljubljana

Na seminarju boste osvojili ključna znanja, ki so potrebna za  kvalitetno pripravo raziskovalno-razvojnih projektov – od definicije ciljev do načrtovanja implementacije, proračuna in rezultatov projekta. Na tem seminarju, se bodo udeleženci, skozi praktično delo na primerih iz prakse, naučili:

 • potek procesa in metodologije izdelave projektne prijave,
 • kako definirati cilje projekta in raziskovalni problem,
 • kako opisati „state of the art“ in „progress beyond the state of the art“,
 • kako pripraviti delovni program s pomočjo WBS metode,
 • osnovna pravila projektnega managementa in vodenje projektnega konzorcija (partnerjev na projektu),
 • kako načrtovati diseminacijo na projektu,
 • ključna znanja in izkušnje za kvalitetno pripravo in realizacijo raziskovalno-razvojnih projektov.

Ciljna publika:

Seminar je namenjen vsem, ki se bodo aktivno ukvarjali s pisanjem raziskovalno-razvojnih projektov in imajo določena teoretsko predznanje, prvenstveno pa:

 • Predstavnikom akademskih institucij in raziskovalnih ustanov (fakultete, raziskovalni instituti, in podobno),
 • Predstavnikom gospodarstva, ki investirajo v vrhunsko raziskovanje in razvoj,
 • Predstavnikom različnih strokovnih organizacij in institucij,
 • Predstavnikom nevladnih organizacij in poslovnih združenj.
 • Študentom.

PROGRAM:
1. Obzorje 2020: kaj je novega?

 • Logika programa
 • Glavne novosti glede na predhodne programe

2. Katere tematike projekta bo financiralo Obzorje 2020?

 • Tematike na področju odlične znanosti in vodilne vloge industrije
 • Tematike za podjetja
 • Tematike vezane na družbene izzive

3. Kaj vse moramo pripraviti za projektno prijavo?

 • Opis projekta: skladnost s tematiko financiranja, koncepti, cilji in ambicijami
 • Opis učinkov projekta: predvideni učinki, diseminacija, eksploatacija in komunikacija
 • Opis implementacije projekta: kako pripraviti dober opis aktivnosti projekta

4. Projektni management

 • Kako iskati/najti partnerje
 • Opis partnerjev in konzorcija
 • Konzorcijska pogodba
 • Kako pripraviti opis projektnega managementa

5. Uvod u stroške na EU programih za raziskovanje

 • Upravičeni in neupravičeni stroški

6. Vprašanja in odgovori

Razpored predavanja:

09.00 – 10.30 Predavanje
10.30 – 11.00 Pavza
11.00 – 12.30 Predavanje
12.30 – 13.30 Pavza
13.30 – 15.00 Predavanje

Datum izvedbe: 17.1.2017
Lokacija predavanja: CIP NLB Trg revolucije 2, 1000 Ljubljana
Cena delavnice 180 EUR
Rok plačila 5 dni pred pričetkom delavnice

Plačilo izvedite na naslov: Zavod BRA Maribor, Trg svobode 3, 2000 Maribor
ID za DDV: 40123804
IBAN: SI56 6100 0001 2893 490
namen: plačilo seminarja ZMAGAJTE NA RAZPISIH 2017

Prijava na dogodek
PODATKI O PODJETJU
KONTAKTNA OSEBA

* S prijavo dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov za obveščanje o dogodkih in novicah. Vaše podatke bomo skrbno hranili v skladu z zakonodajo in jih ne bomo posredovali tretjim. Odjava iz seznama prejemnikov je možna kadarkoli.

Sending